Indicativo

Presente

 • io mi impanio
 • tu ti impanii
 • lui si impania
 • noi ci impaniamo
 • voi vi impaniate
 • essi si impaniano

Imperfetto

 • io mi impaniavo
 • tu ti impaniavi
 • lui si impaniava
 • noi ci impaniavamo
 • voi vi impaniavate
 • essi si impaniavano

Futuro

 • io mi impanierò
 • tu ti impanierai
 • lui si impanierà
 • noi ci impanieremo
 • voi vi impanierete
 • essi si impanieranno

Passato remoto

 • io mi impaniai
 • tu ti impaniasti
 • lui si impaniò
 • noi ci impaniammo
 • voi vi impaniaste
 • essi si impaniarono

Passato prossimo

 • io mi sono impaniato
 • tu ti sei impaniato
 • lui si è impaniato
 • noi ci siamo impaniati
 • voi vi siete impaniati
 • essi si sono impaniati

Trapassato prossimo

 • io mi ero impaniato
 • tu ti eri impaniato
 • lui si era impaniato
 • noi ci eravamo impaniati
 • voi vi eravate impaniati
 • essi si erano impaniati

Futuro anteriore

 • io mi sarò impaniato
 • tu ti sarai impaniato
 • lui si sarà impaniato
 • noi ci saremo impaniati
 • voi vi sarete impaniati
 • essi si saranno impaniati

Trapassato remoto

 • io mi fui impaniato
 • tu ti fosti impaniato
 • lui si fu impaniato
 • noi ci fummo impaniati
 • voi vi foste impaniati
 • essi si furono impaniati

Congiuntivo

Presente

 • io mi impanii
 • tu ti impanii
 • lui si impanii
 • noi ci impaniamo
 • voi vi impaniate
 • essi si impaniino

Imperfetto

 • io mi impaniassi
 • tu ti impaniassi
 • lui si impaniasse
 • noi ci impaniassimo
 • voi vi impaniaste
 • essi si impaniassero

Passato

 • io mi sia impaniato
 • tu ti sia impaniato
 • lui si sia impaniato
 • noi ci siamo impaniati
 • voi vi siate impaniati
 • essi si siano impaniati

Trapassato

 • io mi fossi impaniato
 • tu ti fossi impaniato
 • lui si fosse impaniato
 • noi ci fossimo impaniati
 • voi vi foste impaniati
 • essi si fossero impaniati

Condizionale

Presente

 • io mi impanierei
 • tu ti impanieresti
 • lui si impanierebbe
 • noi ci impanieremmo
 • voi vi impaniereste
 • essi si impanierebbero

Passato

 • io mi sarei impaniato
 • tu ti saresti impaniato
 • lui si sarebbe impaniato
 • noi ci saremmo impaniati
 • voi vi sareste impaniati
 • essi si sarebbero impaniati

Imperativo

Affermativo

 • (tu) impaniati
 • (lui) si impanii
 • (noi) impaniamoci
 • (voi) impaniatevi
 • (essi) si impaniino

Conjuguer d'autres verbes Italien